Doktora Danışın

Prof. Dr. Şenol Akman'a Danışın

Omuz Artroskopisi

Ağrılı Omuza Yaklaşım ve Tedavi

Omuz, vücudunuzdaki eklemlerin en esnek olanıdır. Kolun hemen her yönde hareket etmesini sağlayacak bir yapıya sahiptir. Ancak bu esneklik sorunlara neden olabilir. Bu özelliği yüzünden omuz yaralanmaya ve hasar görmeye çok yatkındır. Omzunuzda sorun varsa, artroskopi denilen bir cerrahi işlemle buna çözüm getirilebilir.

Omuz Artroskopisi - Şenol Akman

Omuz ekleminin temelini kemikler oluşturur. Kemikler, kolun serbestçe hareket edebileceği bir biçimde birbirlerine bağlanmışlardır.

 • Humeral baş, kol kemiğinin (humerus) tepesindeki yuvarlak baş kısmıdır.
 • Kürek kemiğine skapula adı verilir. Kürek kemiğinin korakoid ve akromiyon denilen iki parçası vardır.
 • Glenoid, kürek kemiğinin üzerinde yer alan bir yuvadır.
 • Labrum ise, glenoid boşluğunun kenarını çevreleyen kıkırdak bir çemberdir.
 • Köprücük kemiğine ise klavikula adı verilir.

Kaslar, tendonlar ve bağlar yumuşak dokudur. Omuz kemiklerini birbirlerine bağlayan, sağlam tutan ve ekleme hareket veren bunlardır.

  • Rotator manşet, kaslardan ve tendonlardan meydana gelmiştir. Manşet eklemi hareket ettirir ve stabilizasyonunu sağlar.
  • Bursa, rotator manşet için yastık görevi gören sıvı dolu bir kesedir.
  • Kapsül, eklemi saran ve sert liflerden oluşan bir tabakadır. Kapsül, labruma bağlanır.
  • Korakoakromiyal bağ, akromiyon ile korakoidi birbirine bağlar.

Artroskopi: Eklem İçinin Görüntülenmesi

Artroskopi yöntemi ile küçük kesikler yaparak omuz ekleminizin içini görebilir ve burada operasyon yapılabilir. Bu işlem için artroskop denilen ince, uzun ve ışıklı bir aygıt kullanılır. Ameliyat sırasında artroskop, eklemin içinden aldığı canlı video görüntülerini monitöre gönderir. Bu görüntüler sayesinde, omzunuzdaki sorun tanımlanırr ve tedavi edilebilir. Artroskopi yönteminde çok küçük kesikler yapıldığı için, iyileşme dönemi açık ameliyatlara kıyasla çok daha kısa sürer ve çok daha az acılıdır.

Artroskopi Videoları

Artroskopi - Portal 1 trokar

Artroskopi - Portal 1 iğne

Artroskopi’nin riskleri ve olası komplikasyonları:

 • Omzunuzda tutukluk ve sürekli ağrı
 • Kanama veya kan pıhtılaşması
 • Enfeksiyon
 • Sinirlerin veya damarların hasar görmesi

Omuz Sorunlarınızın Artroskopi ile Tedavisi

Ameliyattan önce ağrı duymamanız için uygulanacak olan anestezi hakkında bilgi verilecektir. Hangi omzunuzunuzda sorun olduğu size sorulacaktır.

Bu sizin güvenliğiniz içindir. Aşağıda sık görülen omuz sorunları ve bunların artroskopi ile nasıl tedavi edildiğini görebilirsiniz.

Sıkışma (Impingement)

Kolun uzun süre baş üzeri seviyelerde kullanılması Rotator Manşet ve Bursa’da sorunlara yol açabilir. Bu durumda bazı kol hareketleri ağrılı ve sorunlu olmaya başlar. Sıkışma sonucunda bursit veya tendinit tablosu da oluşabilir.

Omuz Artroskopisi - Şenol Akman

Bursa şiş ve kalınlaşmış ise, ameliyat sırasında alınabilir ve varsa akromiyon çıkıntısı tıraşlanabilir. Korakoakromiyal bağ da kesilebilir. Bu önlemlerle daha fazla rahatlık sağlanacağı için baskı azalmış olur ve kol daha rahat hareket edebilir.

Rotator Manşet Yırtığı

Rotator manşet ani bir zedelenme ya da aşırı kullanım sonucunda yırtılabilir. Bu durum ağrıya, kolda güçsüzlük ve normal omuz hareketlerinde kayba yol açabilir.

Omuz Artroskopisi - Şenol Akman

Ameliyat sırasında, yırtılmış rotator manşet tendonları, yırtık bölge alınacak biçimde kısaltılabilir. Bundan sonra kirişler yeniden kol kemiğine bağlanır. Bunun için dikiş, çıpalar veya cerrahi vidalar kullanılır.

Kapsül Esnemesi

Esnemiş bir kapsül gevşemiş demektir. Gevşek bir kapsül ise eklemi yerinde sağlam tutamaz. Eklemdeki kemikler sanki gereğinden fazla hareket ediyorlarmış duygusu verirler.

Omuz Artroskopisi - Şenol Akman

Artroskopi sırasında esnemiş kapsül içe doğru katlanır ve dikişle yerine tutturulur (Bu işlem kapsülün içinden yapılır). Böylece kapsül yeniden gerginleşir ve omuz ekleminin daha sağlamlaşması sağlanır.

Labrum Yırtılması

Labrum, glenoid yuvasının kenarından yırtılabilir. Bu durumda eklemde takılma meydana gelebilir veya yerinden çıkıyormuş duygusu yaşanır. Hatta omuzun yerinden çıkması bile olabilir.

Omuz Artroskopisi - Şenol Akman

Yırtılmış labrum, yeniden glenoide tutturulmak suretiyle onarılabilir. Bunun için genellikle glenoid kemiğine takılan özel çıpalar kullanılır. Çıpaların ucundaki dikişler de bağlanarak labrum sabitlenir. Bu işlemden sonra eklem artık daha sağlam olacaktır.

Artrit ve Serbest Cisimler

Yaş ve kullanım sonucunda eklemdeki kıkırdağın uğradığı hasara artrit denilmektedir. Bu durum yaralanmalar veya romatizmal hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Eklemin içinde, yıpranma nedeniyle de kemik veya kıkırdak parçaları gibi bazı serbest cisimler veya kemik çıkıntıları görülebilir.

Omuz Artroskopisi - Şenol Akman

Ameliyat sırasında kemik çıkıntıları temizlenir. Eklemin pürüzlü yerleri düzgünleştirilir. Varsa serbest cisimler de eklemden temizlenir. Yeni kıkırdak büyümesini tetiklemek amacıyla kemiği kazımak veya törpülemek de mümkündür.