ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında İstanbul’da doğdum. FMV Nişantaşı Işık Lisesini bitirdikten sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1988’de mezun oldum. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimimi 1988-1994 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tamamladım. 1994-1999 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Hastanesi (Eski PTT Hastanesi) Ortopedi bölümünde uzman olarak görev yaparken aynı dönemde Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde yarı zamanlı çalıştım. 1999-2000 yılları arasında VKV Amerikan Hastanesi’nde tam gün staff olarak çalıştım. 2000-2010 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Şef Muavinliği görevine atandım. Aynı dönemde Amerikan Hastanesi’nde yarı zamanlı staff olarak çalıştım 2003 yılında Doçentlik, 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi’nden Profesörlük ünvanını aldım. 2001-2012 yılları arasında Beşiktaş Spor Kulübü’nde Ortopedi Konsültanlığı ve Spor Hekimliği yaptım. Halen aynı üniversitenin Şişli-İstanbul Florence Nightingale Hastanelerinde ve Maçka Ortopedist Ortopedi Merkezi’nde hastalarımı kabul etmekteyim. Özellikle omuz-dirsek cerrahisi, spor cerrahisi ve artroplasti uzmanlık alanlarımın içindedir.

Nisan 2015’ten itibaren Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.