Yayınlar

ULUSLARARASI YAYINLARDAKİ MAKALELER

2010

“The results of open reduction and screw or K-wire fixation for isolated type II radial head fractures”

Acta Orthop Traumatol Turc

Ertürer E, Seçkin F, Akman Ş, Toker S, Sarı S, Öztürk İ.

“Radiographic and functional results of osteosynthesis using the proximal femoral nail antirotation (PFNA) in the treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures.”

Acta Orthop Traumatol Turc

Şahin S, Ertürer E, Öztürk İ, Toker S, Seçkin F, Akman Ş.

“Surgical treatment of ankylosis of the elbow due to post traumatic heterotopic ossification.”

Acta Orthop Traumatol Turc

Akman Ş, Sönmez MM, Ertürer E, Seçkin F, Kara A, Öztürk İ.

2009

“An unusual complication after syndesmotic injury: retrotibial heterotopic ossification”

Acta Orthop Traumatol Turc

Seyahi A, Uludağ S, Akman Ş, Demirhan M.

“Osteoid osteoma of the coronoid process causing flexion contracture of the elbow.”

Acta Orthop Traumatol Turc

Akman Ş, Sönmez MM, Seçkin FM, Ertürer RE, Oztürk I.

“Long-term radiographic complications following treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures with the proximal femoral nail and effects on functional results.”

Acta Orthop Traumatol Turc

Uzun M, Ertürer E, Öztürk İ, Akman Ş, Seçkin F, Özçelik İB.

“Unrecognized anterior compartment syndrome following ankle fracture surgery: a case report.”

J Am Podiatr Med Assoc

Seyahi A, Uludag S, Akman Ş, Demirhan M.

2003

“Magnetic Resonance Imaging of Tuberculous Spondylitis”

Orthopedics

Akman Ş., M. Şırvancı, Talu U. , Göğüş A. ve Hamzaoğlu A.

“Vertebral Osteomyelitis After Cardiac Surgery”

The Annals of Thoracic Surgery

Akman Ş., Talu U. A. Göğüs, M. Güden, M. Şirvanci, Hamzaoğlu A.

“Failure Strength of Bioabsorbable Interference Screws: Effects of in Vivo Degradation For 12 Weeks”

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc

Kılıçoğlu O., M. Demirhan, Akman Ş., A.C. Atalar, S. Ozsoy, U. Ince

2002

“Effect of Diclofenac Sodium on Union of Tibial Fractures in Rats”

Advances in Therapy

Akman Ş., Göğüş A. , Şener N. , Bilgiç B. , Aksoy B. ve Seçkin F.

2001

“Anterior Instrumentation for Adolescent Idiopathic Scoliosis”

International Orthopaedics (SICOT)

Göğüş A., Talu U. , Akman Ş., Şar C. , Hamzaoğlu A., L. Eralp

“Musculer Buttonholing: An Unusual Cause of Irreducible Knee Dislocation”

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery (Electronic Version)

Kılıçoğlu Ö., Akman Ş., M. Demirhan ve M. Berkman

2000

“Modification of Bankart Reconstruction with Lateral Capsulotomy and Selective Anatomic Repair Using Suture Anchors,”

Bulletin-Hospital for Joint Diseases

Akpınar S., M. Demirhan, Kılıçoğlu Ö., Akman Ş. ve Akalın Y.

“Time-Dependent Reduction in Load to Failure of Wedge-Type Polyglyconate Suture Anchors”

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery

Demirhan M., Kılıçoğlu Ö., Akpınar S., Akman Ş., Atalar A.C. ve Göksan A.G

1998

“Primary replacement of the humeral head in iatrogenicaly displaced fracture dislocations of the shoulder: a report about six cases”

Injury

Demirhan M., Akpınar S., A.C. Atalar, Akman Ş. ve Y. Akalın

HAKEMLİ YURTİÇİ YAYINLARDAKİ MAKALELER

2007

“Kronik Omuz Çıkıkları”,

Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci

Seçkin MF, Akman Ş, Ertürer E.

2006

“Humerus diyafiz kırıklarının konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği”

Acta Orthop Traumatol Turc

Ozturk I, Erturer E, Uzun M, Akman S, Seckin F.

2005

“Glenohumeral instability and arthrosis”

Acta Orthop Traumatol Turc

Akman S, Seckin F, Sener B.

2004

“Kalça Kırığı Nedeni İle Tedavi Edilen 65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Mortalite Oranlarının Tahmini İçin Ameliyat Öncesi Risk Skorlamasının Kullanımı”

Artroplasti Artroskopik Cerrahi

Toker S, Öztürk I, Tekeşin M, Ertürer E, Akman Ş, Toker A.

2003

“Kırk Yaş Üstü Gonartrozlu Hastalarda Debridman ve Sonrası Eklem İçi Sodyum Hyaluronat Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız”

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni

Tekkeşin M. ., Toker S. , Akman Ş. , Aksoy B. , Öztürk İ.

“Subakromiyal Sıkışma Sendromu: Patogenez, Klinik ve Muayene Yöntemleri”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Küçükkaya M.

2002

“Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0 ve 15. Günlerde Mekanik Dayanımı (Surgical Simplex P kemik çimentosu ve teikoplanin ile biyomekanik çalışma)”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Göğüş A., Akman Ş., Göksan S. B. ve Bozdağ E.

“Kalça Eklem Kapsülü Kaynaklı Ganglion Kisti ve Cerrahi Sonucu: Olgu Sunumu”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Gür B. , Sülün T.ve Aksoy B.

“İki Taraflı Unikameral Kalkaneus Kemik Kisti ve Cerrahi Sonucu (Olgu Sunumu)”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Gür B. , Seçkin M. F. ve Öztürk İ.

“Çocuk Suprakondiler Deplase Kırıklarda (Gartland Tip3) Açık Repozisyon İnternal Fiksasyon ile Kapalı Repozisyon Perkütan Çivileme Yöntemlerinin Karşılaştırılması”

Hacettepe Ortopedi Dergisi’nde basılmak üzere kabul edildi.

Akman Ş., Tekkeşin M. , Gür B. , Seçkin M. F. ve Öztürk İ.

“Karpal Tünel Sendromunda Açık Cerrahi Gevşetme Sonuçları ve Takip Kriterlerinin Karşılaştırılması”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Ertürer E. , Aksoy B. , Gür B.  ve Öztürk İ.

“Olekranon Kırıklı Olgularda Gergi Bandı Tipi Osteosentez Tekniğinin Geç Dönem Sonuçları”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Ertürer E. R., Tezer M. , Tekeşin M. , Kuzgun Ü.

2001

“Gonartrozlu Olgularda Artroskopik Debritman ile Birlikte İntraartiküler Sodyum Hyaluronat Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Şen C. , Göğüş A. , Demirhan M. ve Kılıçoğlu Ö.

“Total Diz Protezinde Patella Değişmeli mi?”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Şen C., Akman Ş. , Aşık M. , Şener N.ve Bilen E.

“Pes Planus Kliniği ile Gizlenen İntramuskuler Hemangiom”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Aksoy B., Ertürer E. ve Öztürk K.

“Sıçan Tibia Diafiz Kırıklarında Kalsiyum Sülfatın Kırık İyileşmesi Üzerine Etkileri”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Şener N., Akman Ş. , Göğüş A.  ve Bilgiç B.

“Kemik Defektlerinin İyileştirilmesinde Kalsiyum Sulfat ve Kalsiyum Hidroksiapatitin Karşılaştırılması”

Hacettepe Ortopedi Dergisi

Göğüş A., Şener N. , Akman Ş. ve Bilgiç B.

2000

“Doğuştan Kalça Çıkığı ve Displazisinde Total Kalça Artroplastisi”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Şen C. , Şener N.ve Tözün R.

“70 Yaş üzerindeki Femur Boyun Kırıklı Hastalarda Düz Saplı (Straight Stem) Parsiyel Protez Uygulaması”

Ulusal Travma Dergisi

Şen C., Akman Ş. , Boynuk B. , Aşık M.  ve Tözün R.

“Klavikula Osteomyeliti: Olgu Sunumu”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Kılıçoğlu Ö. , Demirhan M., Sülün T.ve Berkman M.

“Halluks Valgus Olgularında Distal Oblik Metatarsal Osteotomi (Lindgren-Turan) Uygulamaları ve Sonuçlarımız”

Hacettepe Ortopedi Dergisi

Akman Ş., Şen C. , Kılıçoğlu Ö. , Aşık M. , Akpınar S. ve Gedik K.

“Aynı Seansta veya Farklı Seanslarda İki Taraflı Total Diz Protezi Uygulaması”

PTT Hastanesi Tıp Dergisi

Şen C., Akman Ş. , Göksan S.B.  ve Dikici F.

“Patellofemoral Kondropatili Olguların Tanısında Bilgisayarlı Tomografi – Artrografinin Etkinliği”

PTT Hastanesi Tıp Dergisi

Şen C., Akman Ş. , Boynuk B. , Dillioğlugil R.ve Saydam B.

“Omuzda Yumuşak Doku Kitlesi ile Kendini Gösteren ve Pirinç Taneleri (Rice Body) İçeren Subakromial Bursit Olgusu”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Ayanoğlu S. , Aksoy B. , Kabukçuoğlu F. ve Öztürk İ.

1999

“Humerus Üst Uç Deplase Kırıklarında Sekonder Hemiartroplasti Sonuçları (4 Olgu Sunumu)”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcic

Demirhan M., Atalar A.C. , Akman Ş. , Akalın Y.  ve Yazıcıoğlu Ö.

“İntertrokanterik Femur Kırıklarında Leinbach Protezi Uygulamalarımız”

Ulusal Travma Dergisi

Akman Ş., Şen C. , Aşık M. , Akpınar S. ve Gedik K.

1998

“Os Akromiale: Anatomi ve Cerrahi İndikasyonları (Olgu Sunumu ve Derleme)”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akpınar S., Demirhan M., Akman Ş. ve  Atalar A.C.

“Kanat Skapula: Sınıflama, Tanımı ve Tedavi Prensipleri (Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi)”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Akman Ş., Demirhan M. ve Akpınar S.

“Femur Boynunda Osteoid Osteoma”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Şen C., Akman Ş. ve Gedik K.

1997

“Ewing Sarkomu Taklit Eden Eozinofilik Granülom”

PTT Hastanesi Tıp Dergisi

Akman C.,  Akman Ş. , Ersavaştı G. , Uygun N. ve Numan F.

1996

“Humerus Üst Uç Çok Parçalı Kırıklarında Hemiartroplasti Uygulaması”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Demirhan M., Akpınar S. , Akman Ş. ve Yazıcıoğlu Ö.

“Subakromial Sıkışma Sendromları ve Cerrahi Tedavisi”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Demirhan M., Akman Ş. , Kılıçoğlu Ö. ve Akalın Y.

“Trokanterin Distal ve Laterale Nakli”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Şen C., Demirhan M., Yazıcıoğlu Ö. ve Akman Ş.

1995

“Glenohumeral İnstabilitelerde Artroskopik Tanı ve Tedavi Yöntemleri”

Artroplasti  Artroskopik Cerrahi

Demirhan M., Alturfan A.K., Akman Ş. , Göksan S.B. , Şar C. , Akpınar S. ve Akalın Y.

1994

“Akromioklavikuler Eklem Kisti ile Birlikte Olan Rotator Manşet Yırtığı”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Demirhan M., Akman Ş. , Akalın Y.  ve Şen C.

“Rotator Manşet Patolojilerinde Ultrasonografik Tanı”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Demirhan M.,  Akman Ş. ve Akalın Y.

1993

Akman Ş., Demirhan M., Akalın Y. , Berkman M. ve Örenk Z.

“Subakromial Sıkışma (İmpingement) Sendromunda Konservatif Tedavi Metodu ve Sonuçlarımız”, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

“Doğuştan yüksek skapula (Sprengel Deformitesi)”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Aşık M., Şen C. , Akman Ş. ve Tözün R.

“Omuz Eklemi Hastalıklarında Preoperatif ve Postoperatif Skorlama”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Demirhan M., Akman Ş. ve Akalın Y.

“Tetanoz Komplikasyonu Sebebiyle Tedavisi Gecikmiş Bir Çocuk Monteggia Kırıklı Çıkığı Vakasının Uzatma Cihazı Kullanılarak Tedavisi”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Aşık M., Tözün R. , Akman Ş. , Durmaz H. ve Seyhan F.

1992

“Asetabulum Kırıklarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri”

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Aşık M., Akman Ş. ,  Taşer Ö.ve Arıtamur A.