Dernek Üyelikleri

Yayın Danışma Kurulu Üyeliği

  • SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki yabancı dergilerde
  • Acta Orthopaedica et Traumatologica et Turcica

Bilimsel Toplantı Düzenleme / Bilimsel Seçici Kurul Üyelikleri

Uluslararası

• IV. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Genel Sekreterliği. 2006.

Ulusal

• V. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Düzenleme Kurulu. 2008.

• 27. Akif Şakir Şakar Günleri Düzenleme Kurulu. 2008.