Tahsil ve Tecrübe

 • 1964 yılında İstanbul’da doğdu.
 • 1981 yılında FMV Nişantaşı Işık Lisesi’den mezun oldu.
  Tıp Fakültesi eğitimini İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1988’de tamamladı.
 • 1988-1994 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini
  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı.
 • 1994-1999 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Hastanesi (Eski PTT Hastanesi) Ortopedi bölümünde uzman olarak çalıştı.
  Aynı dönemde Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde yarı zamanlı çalıştı.
 • 1999-2000 yılları arasında VKV Amerikan Hastanesi’nde tam gün “staff” olarak çalıştı.
 • 2000-2010 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Şef Muavinliği görevine atandı.
  Aynı dönemde Amerikan Hastanesi’nde yarı zamanlı “staff” olarak çalıştı.
 • 2003 yılında Doçentlik ünvanını aldı.
 • 2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi’nden Profesörlük ünvanını aldı.
 • 2001-2012 yılları arasında Beşiktaş Spor Kulübü’nde ortopedi konsültanlığı ve spor hekimliği yaptı.
  Halen Maçka’da Ortopedist Ortopedi Merkezi’nde özellikle yoğunlaştığı omuz-dirsek cerrahisi, spor hekimliği ve artroplasti konusunda hizmet veriyor.