Konuşmalar

2009

“Karpal Tünel Sendromu Nedeni İle Yapılan Açık Cerrahi Gevşetme Ameliyatının Uzun Dönem Sonuçlarının Etkinliği”

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

“Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomisinde Anthony-K Plak Uygulamalarımız Ve Sonuçlar”

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

“Sindesmoz Yaralanmalarında Ank Çivi Ve Plak Vida Yapılan Olguların Uzun Dönem Hasta Memnuniyeti, Klinik Ve Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması.”

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

2008

“Radius Başı Kırıkları”

IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi – Istanbul

“Rotator Manşet Yırtıklarına Yaklaşım”

Oturum Başkanı. IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi – Istanbul

2007

“Klavikula ve Skapula Kırıkları”

XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Sheraton Otel Kongre Merkezi

“Proksimal Humerus Kırıkları”

Omuz  Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, Askeri Müze-İstanbul

“Geriatrik Kırıklar”

XXVII. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul

2006

“Humerus Proksimal Bölge Kırıklarının Tedavisinde İnternal Tespit”

3. Ortopedi Buluşması, Antalya

“Proksimal Humerus Kırıkları İnteraktif Tartışma”

3. Ortopedi Buluşması, Antalya

2004

“Kanama ve Kan Ürünlerinin Kullanımı-Primer Total Kalça Protezi Uygulamasında Sorunlar ve Çözümleri” Artroplasti Kış Toplantısı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

“Olekranon Kırıkları-Dirsek Eklem İçi Kırıkları Kursu”

III. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara

“Kemik Çimentosu (Ortopedi Pratiğinde Kullanımı, Çimentolama Teknikleri ve Etkileri, Antibiyotik Ekleme)”

XXIII. Akif Şakir Şakar Günleri, Biyomateryallerin Ortopedi ve Travmatolojide Kullanımı, İstanbul

“Proksimal Humerus Kırıkları ve Tedavisi”

II. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Osteoartritte Periartiküler Osteoporotik Kırıkların Tedavisi Paneli, Antalya

“Osteoartritte periartiküler osteoporotik kırıkların tedavisi”

II. Osteoporoz Ve Osteoartrit Kongresi, Kemer/Antalya

“Kanama ve Kan Ürünlerin Kullanımı”

Artroplasti Kış Toplantısı. Grand Yazıcı Otel / Uludağ

2003

“Rotator Manşet Dejenerasyonu Patogenezi ve Kalsifik Tendinit, Asetabulum Kırıkları ve Rotator Manşet Problemleri”

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği  Selçuk Üniversitesi Ortopedi Günleri, Konya

2001

“Proksimal humerus kırıklarında artroplasti”

İstanbul Hastaneler Arası Toplantıları, İstanbul

“Akut travmatik anterior omuz çıkıkları (mekanizma-patoloji)”

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Karadeniz Bölgesel Toplantısı, Trabzon

1999

“Erişkinde dirsek eklem içi kırıklarının tedavisi.”

4. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Günleri, Ankara

1998

“Omuz eklemi instabiliteleri açık tamir teknikleri.”

Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı, İstanbul

1997

“Kanat skapula (scapuler winging), kütleyen scapula (scapular snapping).”

Omuz eklemi artroplastisi ve nadir görülen omuz hastalıklarına yaklaşım (sempozyum)

XVI. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul